Lưu trữ thẻ: Du học Thanh Mai

Nhật ký TME 4/4/2024 – Phòng tự học online của Thanh Mai luôn sáng đèn

Nhận thấy các bạn học viên của Trung tâm du học Thanh Mai ngoài những

Nhật ký TME 3/4/2024: Tiếp tục tiễn bay học viên Du học Nhật Bản kỳ tháng 4

Vẫn tiếp tục, liên tục và liên tục. Hôm nay ngày 3/4, Du học Thanh

Nhật ký TME 20/3/2024: Chào tạm biệt Du học sinh Hàn Quốc Hương Giang, Đức Quảng, Kim Oanh

Thân chào tạm biệt và quyết thắng. Hôm nay ngày 20/3, Du học Thanh Mai