Lưu trữ thẻ: Du học Nhật kỳ tháng 4

Nhật ký TME 3/4/2024: Tiếp tục tiễn bay học viên Du học Nhật Bản kỳ tháng 4

Vẫn tiếp tục, liên tục và liên tục. Hôm nay ngày 3/4, Du học Thanh