Lưu trữ Danh mục: Ngoại ngữ

Kinh nghiệm học tiếng Nhật: Bao lâu để có thể giao tiếp thành thạo?

Bạn đã từng tự hỏi bao lâu thì có thể giao tiếp thành thạo tiếng